messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนทไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสนมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ[5 ตุลาคม 2566]
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ[12 สิงหาคม 2566]
10 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ริมถนนบ้านอู่สะเภา เพื่อความสวยงามและสดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน [10 สิงหาคม 2566]
7 สิงหาคม 2566 งานกองช่าง อบต.ลือ เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลการดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย[7 สิงหาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989

สถิติ sitemap
วันนี้ 50
เดือนนี้1,920
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)62,306
ทั้งหมด 257,108


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview8
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
19 เม.ย. 2567
ที่ อจ 0023.5/ว304
ตรวจสอบการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอกนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
19 เม.ย. 2567
ที่ อจ 0023.3/ว303
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2567 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
19 เม.ย. 2567
ที่ อจ 0023.5/ว305
แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
19 เม.ย. 2567
ที่ อจ 0023.3/ว306
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
19 เม.ย. 2567
ที่ อจ 0023.6/3525
การขออนุมัติกู้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของเทศบาลตำบลหนองข่า (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
19 เม.ย. 2567
ที่ อจ 0023.5/ว295
ขอแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยในบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
19 เม.ย. 2567
ที่ ศธ 02128/ว426
โครงการฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาด หลักสูตรนักอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
19 เม.ย. 2567
ที่ อจ 0023.5/ว284
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
19 เม.ย. 2567
ที่ อจ 0023.5/ว301
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลลือ