องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด 2565 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [26 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สาธิตการป้องกันและวิธีระงับเหตุอัคคีภัย ที่โรงเรียนลือวิทยาคม [14 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี2564 (LPA) วันที่ 1 มิถุนายน 2565 [1 มิถุนายน 2565]
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รองรับภัยคุกคามความมั่นคงของตำบล โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ [31 พฤษภาคม 2565]
โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมห่มงคล พระราชพิธีบรมราชาพิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น [24 พฤษภาคม 2565]
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ บริจาคโลหิต ประจำปี 2565 ให้สำหรับผู้ป่ายและผู้ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ [19 พฤษภาคม 2565]
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [17 พฤษภาคม 2565]
วันวิสาขบูชา [15 พฤษภาคม 2565]
วันพฤหัสบดี ที่12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปีพุทธศักราช 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [12 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปีพุทธศักราช 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 [12 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 79 รายการ)