ชื่อเรื่อง : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายละเอียด : ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิ๔ุนายน 2565 สแกน QR code
ชื่อไฟล์ : QbOnylbTue101249.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้