ชื่อเรื่อง : ส่งประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)

ชื่อไฟล์ : klG9PU7Mon91742.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้