ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เขียนคำร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขียนคำร้องเรียน ../add_file/เขียนคำร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.google.com/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.google.com/ ../add_file/https://www.google.com/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล ../add_file/รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : ตำบลน่าอยู่ ราษฎร์เชิดชูศาสนา ภูมิปัญญามากมี ของดีข้าวหอมมะลิ เกจิพระอาจารย์ ใบลานตำนานศิลป์ ท้องถิ่นพอเพียง ลือเลื่องตำบลลือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลน่าอยู่ ราษฎร์เชิดชูศาสนา ภูมิปัญญามากมี ของดีข้าวหอมมะลิ เกจิพระอาจารย์ ใบลานตำนานศิลป์ ท้องถิ่นพอเพียง ลือเลื่องตำบลลือ ../add_file/ ตำบลน่าอยู่ ราษฎร์เชิดชูศาสนา ภูมิปัญญามากมี ของดีข้าวหอมมะลิ เกจิพระอาจารย์ ใบลานตำนานศิลป์ ท้องถิ่นพอเพียง ลือเลื่องตำบลลือ
ชื่อไฟล์ : สภาตำบลลือประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2537 ตามลักษณะเขตตตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และต่อมาจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ส่วนที่1 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีสมาชิก จำนวน 28 คน มาจากการเลือกตั้ง และ ส่วนที่2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ปัจจุบันมี นายโสมพงษ์ วันดี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายในจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537องค์การบริหารส่วนตำบลลือ มีหมู่บ้านในเขตตำบลลือทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6บ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 บ้านฤกษ์อุดม หมู่ที่ 8 บ้านลือ หมู่ที่ 9 บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะเภา หมู่ที่ 11 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 12 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13 บ้านแสนสุข และ หมู่ที่ 14 บ้านลือ โดยมีจำนวนประชากรทั้งหมด 8,331 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,389 หลังคาเรือน ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ที่เหลือ ทำการประมง การปศุสัตว์ ประกอบอาชีพส่วนตัว ค้าขาย และรับจ้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาตำบลลือประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2537 ตามลักษณะเขตตตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และต่อมาจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ส่วนที่1 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีสมาชิก จำนวน 28 คน มาจากการเลือกตั้ง และ ส่วนที่2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ปัจจุบันมี นายโสมพงษ์ วันดี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายในจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537องค์การบริหารส่วนตำบลลือ มีหมู่บ้านในเขตตำบลลือทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6บ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 บ้านฤกษ์อุดม หมู่ที่ 8 บ้านลือ หมู่ที่ 9 บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะเภา หมู่ที่ 11 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 12 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13 บ้านแสนสุข และ หมู่ที่ 14 บ้านลือ โดยมีจำนวนประชากรทั้งหมด 8,331 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,389 หลังคาเรือน ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ที่เหลือ ทำการประมง การปศุสัตว์ ประกอบอาชีพส่วนตัว ค้าขาย และรับจ้าง ../add_file/ สภาตำบลลือประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2537 ตามลักษณะเขตตตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และต่อมาจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ส่วนที่1 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีสมาชิก จำนวน 28 คน มาจากการเลือกตั้ง และ ส่วนที่2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ปัจจุบันมี นายโสมพงษ์ วันดี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายในจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537องค์การบริหารส่วนตำบลลือ มีหมู่บ้านในเขตตำบลลือทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6บ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 บ้านฤกษ์อุดม หมู่ที่ 8 บ้านลือ หมู่ที่ 9 บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะเภา หมู่ที่ 11 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 12 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 13 บ้านแสนสุข และ หมู่ที่ 14 บ้านลือ โดยมีจำนวนประชากรทั้งหมด 8,331 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,389 หลังคาเรือน ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ที่เหลือ ทำการประมง การปศุสัตว์ ประกอบอาชีพส่วนตัว ค้าขาย และรับจ้าง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ถนนสว่างใต้ - พนา ตำบลลือ อำเภอปทุมราวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากอำเภอปทุมราชวงศา 20 กิโลเมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ถนนสว่างใต้ - พนา ตำบลลือ อำเภอปทุมราวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากอำเภอปทุมราชวงศา 20 กิโลเมตร ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ถนนสว่างใต้ - พนา ตำบลลือ อำเภอปทุมราวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากอำเภอปทุมราชวงศา 20 กิโลเมตร
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลลือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 69 ตารางกิโลเมตร (49,847 ไร่) พื้นที่การเกษตร 27,816 ไร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลลือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 69 ตารางกิโลเมตร (49,847 ไร่) พื้นที่การเกษตร 27,816 ไร่ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลลือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 69 ตารางกิโลเมตร (49,847 ไร่) พื้นที่การเกษตร 27,816 ไร่
ชื่อไฟล์ : ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไม้กลอน ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ และตำบลหนองเต่าอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และจดตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยหรือร่องน้ำที่สำคัญ 6 สาย คือ 1.ลำห้วยพระเหลา ไหลผ่านหมู่ที่ 4, 6, 7, 8 และ 10 2.ลำห้วยจิกเปา ไหลผ่านหมู่ที่ 4, 6, 7, 8 และ 10 3.ลำห้วยแสนสี ไหลผ่านหมู่ที่ 2, 3 และ 9 4.ลำห้วยกื้กก๊าก ไหลผ่านหมู่ที่ 9 และ 10 5.ห้วยโสก ไหลผ่านหมู่ที่ 2, 3 6.ห้วยไห ไหลผ่านหมู่ที่ 1, 12 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไม้กลอน ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ และตำบลหนองเต่าอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และจดตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยหรือร่องน้ำที่สำคัญ 6 สาย คือ 1.ลำห้วยพระเหลา ไหลผ่านหมู่ที่ 4, 6, 7, 8 และ 10 2.ลำห้วยจิกเปา ไหลผ่านหมู่ที่ 4, 6, 7, 8 และ 10 3.ลำห้วยแสนสี ไหลผ่านหมู่ที่ 2, 3 และ 9 4.ลำห้วยกื้กก๊าก ไหลผ่านหมู่ที่ 9 และ 10 5.ห้วยโสก ไหลผ่านหมู่ที่ 2, 3 6.ห้วยไห ไหลผ่านหมู่ที่ 1, 12 ../add_file/ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไม้กลอน ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ และตำบลหนองเต่าอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และจดตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยหรือร่องน้ำที่สำคัญ 6 สาย คือ 1.ลำห้วยพระเหลา ไหลผ่านหมู่ที่ 4, 6, 7, 8 และ 10 2.ลำห้วยจิกเปา ไหลผ่านหมู่ที่ 4, 6, 7, 8 และ 10 3.ลำห้วยแสนสี ไหลผ่านหมู่ที่ 2, 3 และ 9 4.ลำห้วยกื้กก๊าก ไหลผ่านหมู่ที่ 9 และ 10 5.ห้วยโสก ไหลผ่านหมู่ที่ 2, 3 6.ห้วยไห ไหลผ่านหมู่ที่ 1, 12
ชื่อไฟล์ : จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลือ จำนวนทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่ - หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก - หมู่ที่ 2 บ้านโสกใหญ่ - หมู่ที่ 3 บ้านโสกใหญ่ - หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ - หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง - หมู่ที่ 6 บ้านแสนสุข - หมู่ที่ 7 บ้านฤกษ์อุดม - หมู่ที่ 8 บ้านลือ - หมู่ที่ 9 บ้านเกษมสุข - หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะภา - หมู่ที่ 11 บ้านชูชาติ - หมู่ที่ 12 บ้านหนองลุมพุก - หมู่ที่ 13 บ้านแสนสุข - หมู่ที่ 14 บ้านลือ ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 8,216 คน จากจำนวนหลังคาเรือน 1,697 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 4,112 คน หญิง 4,104 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 120.05 คน / ตารางกิโลเมตร การศึกษา - โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง - โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 15 แห่ง - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัด) จำนวน 6 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ (พช.) จำนวน 1 แห่ง สถาบันทางศาสนา - วัด จำนวน 9 แห่ง - โบสถ์ จำนวน 9 แห่ง - สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ผู้นำทางธรรมชาติ - หมอสูตรประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน - หมอตำแย - หมอสมุนไพร - ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านสาธารณสุข - สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง - กองทุนยา จำนวน 13 แห่ง - ศสมช. จำนวน 13 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลือ จำนวนทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่ - หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก - หมู่ที่ 2 บ้านโสกใหญ่ - หมู่ที่ 3 บ้านโสกใหญ่ - หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ - หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง - หมู่ที่ 6 บ้านแสนสุข - หมู่ที่ 7 บ้านฤกษ์อุดม - หมู่ที่ 8 บ้านลือ - หมู่ที่ 9 บ้านเกษมสุข - หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะภา - หมู่ที่ 11 บ้านชูชาติ - หมู่ที่ 12 บ้านหนองลุมพุก - หมู่ที่ 13 บ้านแสนสุข - หมู่ที่ 14 บ้านลือ ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 8,216 คน จากจำนวนหลังคาเรือน 1,697 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 4,112 คน หญิง 4,104 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 120.05 คน / ตารางกิโลเมตร การศึกษา - โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง - โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 15 แห่ง - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัด) จำนวน 6 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ (พช.) จำนวน 1 แห่ง สถาบันทางศาสนา - วัด จำนวน 9 แห่ง - โบสถ์ จำนวน 9 แห่ง - สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ผู้นำทางธรรมชาติ - หมอสูตรประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน - หมอตำแย - หมอสมุนไพร - ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านสาธารณสุข - สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง - กองทุนยา จำนวน 13 แห่ง - ศสมช. จำนวน 13 แห่ง ../add_file/จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลือ จำนวนทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่ - หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก - หมู่ที่ 2 บ้านโสกใหญ่ - หมู่ที่ 3 บ้านโสกใหญ่ - หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ - หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง - หมู่ที่ 6 บ้านแสนสุข - หมู่ที่ 7 บ้านฤกษ์อุดม - หมู่ที่ 8 บ้านลือ - หมู่ที่ 9 บ้านเกษมสุข - หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะภา - หมู่ที่ 11 บ้านชูชาติ - หมู่ที่ 12 บ้านหนองลุมพุก - หมู่ที่ 13 บ้านแสนสุข - หมู่ที่ 14 บ้านลือ ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 8,216 คน จากจำนวนหลังคาเรือน 1,697 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 4,112 คน หญิง 4,104 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 120.05 คน / ตารางกิโลเมตร การศึกษา - โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง - โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 15 แห่ง - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัด) จำนวน 6 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ (พช.) จำนวน 1 แห่ง สถาบันทางศาสนา - วัด จำนวน 9 แห่ง - โบสถ์ จำนวน 9 แห่ง - สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ผู้นำทางธรรมชาติ - หมอสูตรประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน - หมอตำแย - หมอสมุนไพร - ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านสาธารณสุข - สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง - กองทุนยา จำนวน 13 แห่ง - ศสมช. จำนวน 13 แห่ง
ชื่อไฟล์ : หน่วยธุรกิจในตำบล - ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง - ปั๊มมือหมุน (หลอดแก้ว) จำนวน 20 แห่ง - โรงสีข้าว จำนวน 70 แห่ง กลุ่มหรือองค์กร - กลุ่มหรือองค์กร - กลุ่มออมทรัพย์ - กลุ่ม อสม. - กลุ่ม ลสชบ. - กลุ่มกองทุนเงินล้าน - กลุ่มพัฒนาเครือข่าย - กลุ่มยาวชน - กลุ่มสหกรณ์ - กลุ่มสาธิตการตลาด - กลุ่มทอผ้า - กลุ่มตีเหล็ก - กลุ่มแปรรูปอาหาร/ถนอมอาการข้าวเกรียบมันเทศ - กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ - กลุ่มทำขนมจีน - กลุ่มเลี้ยงโค - กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง - กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - กลุ่มทำลวดหนาม - กลุ่มผลิตน้ำดี - กลุ่มทำเปลด้วยไม้ไผ่ - กลุ่มผลิตยาสมุนไพร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน่วยธุรกิจในตำบล - ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง - ปั๊มมือหมุน (หลอดแก้ว) จำนวน 20 แห่ง - โรงสีข้าว จำนวน 70 แห่ง กลุ่มหรือองค์กร - กลุ่มหรือองค์กร - กลุ่มออมทรัพย์ - กลุ่ม อสม. - กลุ่ม ลสชบ. - กลุ่มกองทุนเงินล้าน - กลุ่มพัฒนาเครือข่าย - กลุ่มยาวชน - กลุ่มสหกรณ์ - กลุ่มสาธิตการตลาด - กลุ่มทอผ้า - กลุ่มตีเหล็ก - กลุ่มแปรรูปอาหาร/ถนอมอาการข้าวเกรียบมันเทศ - กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ - กลุ่มทำขนมจีน - กลุ่มเลี้ยงโค - กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง - กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - กลุ่มทำลวดหนาม - กลุ่มผลิตน้ำดี - กลุ่มทำเปลด้วยไม้ไผ่ - กลุ่มผลิตยาสมุนไพร ../add_file/หน่วยธุรกิจในตำบล - ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง - ปั๊มมือหมุน (หลอดแก้ว) จำนวน 20 แห่ง - โรงสีข้าว จำนวน 70 แห่ง กลุ่มหรือองค์กร - กลุ่มหรือองค์กร - กลุ่มออมทรัพย์ - กลุ่ม อสม. - กลุ่ม ลสชบ. - กลุ่มกองทุนเงินล้าน - กลุ่มพัฒนาเครือข่าย - กลุ่มยาวชน - กลุ่มสหกรณ์ - กลุ่มสาธิตการตลาด - กลุ่มทอผ้า - กลุ่มตีเหล็ก - กลุ่มแปรรูปอาหาร/ถนอมอาการข้าวเกรียบมันเทศ - กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ - กลุ่มทำขนมจีน - กลุ่มเลี้ยงโค - กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง - กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - กลุ่มทำลวดหนาม - กลุ่มผลิตน้ำดี - กลุ่มทำเปลด้วยไม้ไผ่ - กลุ่มผลิตยาสมุนไพร
ชื่อไฟล์ : ด้านการคมนาคม - ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย ระยะทาง 20 กิโลเมตร - ถนนคอนกรีต จำนวน 10 สาย ระยะทาง 12.15 กิโลเมตร - ถนนลูกรัง/ดิน จำนวน 18 สาย ระยะทาง 43 กิโลเมตร - สะพานคอนกรีต จำนวน 6 แห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำห้วย จำนวน 6 สาย - บึงหนองอื่นๆ จำนวน 21 แห่ง แหล่งน้ำสร้างขึ้น - ฝาย จำนวน 12 แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน 31 แห่ง - บ่อโยก จำนวน 52 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 16 แห่ง อื่นๆ - ป่าไม้ จำนวน 9,000 ไร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้านการคมนาคม - ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย ระยะทาง 20 กิโลเมตร - ถนนคอนกรีต จำนวน 10 สาย ระยะทาง 12.15 กิโลเมตร - ถนนลูกรัง/ดิน จำนวน 18 สาย ระยะทาง 43 กิโลเมตร - สะพานคอนกรีต จำนวน 6 แห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำห้วย จำนวน 6 สาย - บึงหนองอื่นๆ จำนวน 21 แห่ง แหล่งน้ำสร้างขึ้น - ฝาย จำนวน 12 แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน 31 แห่ง - บ่อโยก จำนวน 52 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 16 แห่ง อื่นๆ - ป่าไม้ จำนวน 9,000 ไร่ ../add_file/ด้านการคมนาคม - ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย ระยะทาง 20 กิโลเมตร - ถนนคอนกรีต จำนวน 10 สาย ระยะทาง 12.15 กิโลเมตร - ถนนลูกรัง/ดิน จำนวน 18 สาย ระยะทาง 43 กิโลเมตร - สะพานคอนกรีต จำนวน 6 แห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำห้วย จำนวน 6 สาย - บึงหนองอื่นๆ จำนวน 21 แห่ง แหล่งน้ำสร้างขึ้น - ฝาย จำนวน 12 แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน 31 แห่ง - บ่อโยก จำนวน 52 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 16 แห่ง อื่นๆ - ป่าไม้ จำนวน 9,000 ไร่
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพื่อเป็นสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลลือเป็นตำบลขนาดใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นปานกลางและสงบสุขและคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดีจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ สร้างตำบลในฝัน ก้าวทันเทคโนโลนี ประสานงานภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพื่อเป็นสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลลือเป็นตำบลขนาดใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นปานกลางและสงบสุขและคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดีจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ สร้างตำบลในฝัน ก้าวทันเทคโนโลนี ประสานงานภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพื่อเป็นสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลลือเป็นตำบลขนาดใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นปานกลางและสงบสุขและคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดีจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ สร้างตำบลในฝัน ก้าวทันเทคโนโลนี ประสานงานภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ชื่อไฟล์ : 1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 2. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 3. ส่งเสริมสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ 4. ส่งเสริมสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 5. ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 6. ส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 7. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 2. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 3. ส่งเสริมสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ 4. ส่งเสริมสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 5. ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 6. ส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 7. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ../add_file/ 1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน 2. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 3. ส่งเสริมสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ 4. ส่งเสริมสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 5. ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 6. ส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 7. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อไฟล์ : 1. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน 2. เพื่อปลูกฝังหลักจริยธรรมและคุณธรรมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 3. เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 4. เพื่อเป็นการดูแลและพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 5. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย 6. เพื่อรักษาประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของชุมชน 7. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่กับชุมชนตลอดไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน 2. เพื่อปลูกฝังหลักจริยธรรมและคุณธรรมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 3. เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 4. เพื่อเป็นการดูแลและพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 5. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย 6. เพื่อรักษาประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของชุมชน 7. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่กับชุมชนตลอดไป ../add_file/ 1. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน 2. เพื่อปลูกฝังหลักจริยธรรมและคุณธรรมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 3. เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 4. เพื่อเป็นการดูแลและพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 5. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย 6. เพื่อรักษาประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของชุมชน 7. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่กับชุมชนตลอดไป
ชื่อไฟล์ : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมาย - เพื่อให้การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและรวดเร็ว - เพื่อให้บริการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ เป็นไปอย่างทั่วถึง แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเครือข่าย เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ตำบลกับตำบลให้สัญจรได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา รางระบายน้ำ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน - ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะ - ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร - บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า ตัวชี้วัด - จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ - จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน - จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน - จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป้าหมาย - มีศูนย์รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ตำบล อย่างน้อย 1 แห่งภายในปี 2552 - เพิ่มครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว แทนปุ๋ยเคมี - มีกลุ่มอาชีพอย่างน้อยหมู่บ้านละ 2 กลุ่ม - แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - มีความสามารถและทักษะทางการพัฒนาฝีมือ เพิ่มมูลค่าของสินค้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร - พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความรู้และทักษะฝีมือในการผลิต แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ - ส่งเสริมส่งเสริมการเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ตัวชี้วัด - ประชาชนมีงานทำอยู่ในถิ่นภูมิลำเนา - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น - ลดภาวการณ์ว่างงาน - จำนวนบุคลากรมีทักษะในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ - จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพ - จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมาย - ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย - ประชาชนมีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม - อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมสำคัญทางศาสนา - นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนในชุมชน แนวทางการพัฒนา - การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น - การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา - การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย - การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน - การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ ตัวชี้วัด - จำนวนกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาในตำบล - การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน - อนุรักษ์วัฒนธรรมส่งเสริมการจัดประเพณีต่างๆ และวันสำคัญทางศาสนา - ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการได้รับสวัสดิการ อย่างน้อยปีละ 2 คนต่อหมู่บ้าน 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย - เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน แนวทางการพัฒนา - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม - บริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย ตัวชี้วัด - จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จำนวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ - จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป้าหมาย - เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งประชาคมหมู่บ้าน ตำบลในด้านการเมืองและการบริหาร - เสริมสร้างด้านข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ - เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร - ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา - ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล - การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ตัวชี้วัด - จำนวนผู้มีส่วนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม - จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย - เพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบและเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน - เพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - เพื่อรองรับการถ่ายโอนการศึกษา แนวทางการพัฒนา - การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา - ส่งเสริมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน - ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอุบัติเหตุอุบัติภัยอาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย ตัวชี้วัด - งานการถ่ายโอนภารกิจ - จำนวนผู้ติดยาเสพติดในชุมชนลดลง - จำนวนงบประมาณสนับสนุนการอยู่เวรยามในชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมาย - เพื่อให้การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและรวดเร็ว - เพื่อให้บริการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ เป็นไปอย่างทั่วถึง แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเครือข่าย เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ตำบลกับตำบลให้สัญจรได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา รางระบายน้ำ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน - ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะ - ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร - บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า ตัวชี้วัด - จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ - จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน - จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน - จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป้าหมาย - มีศูนย์รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ตำบล อย่างน้อย 1 แห่งภายในปี 2552 - เพิ่มครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว แทนปุ๋ยเคมี - มีกลุ่มอาชีพอย่างน้อยหมู่บ้านละ 2 กลุ่ม - แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - มีความสามารถและทักษะทางการพัฒนาฝีมือ เพิ่มมูลค่าของสินค้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร - พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความรู้และทักษะฝีมือในการผลิต แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ - ส่งเสริมส่งเสริมการเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ตัวชี้วัด - ประชาชนมีงานทำอยู่ในถิ่นภูมิลำเนา - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น - ลดภาวการณ์ว่างงาน - จำนวนบุคลากรมีทักษะในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ - จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพ - จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมาย - ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย - ประชาชนมีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม - อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมสำคัญทางศาสนา - นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนในชุมชน แนวทางการพัฒนา - การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น - การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา - การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย - การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน - การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ ตัวชี้วัด - จำนวนกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาในตำบล - การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน - อนุรักษ์วัฒนธรรมส่งเสริมการจัดประเพณีต่างๆ และวันสำคัญทางศาสนา - ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการได้รับสวัสดิการ อย่างน้อยปีละ 2 คนต่อหมู่บ้าน 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย - เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน แนวทางการพัฒนา - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม - บริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย ตัวชี้วัด - จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จำนวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ - จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป้าหมาย - เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งประชาคมหมู่บ้าน ตำบลในด้านการเมืองและการบริหาร - เสริมสร้างด้านข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ - เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร - ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา - ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล - การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ตัวชี้วัด - จำนวนผู้มีส่วนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม - จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย - เพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบและเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน - เพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - เพื่อรองรับการถ่ายโอนการศึกษา แนวทางการพัฒนา - การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา - ส่งเสริมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน - ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอุบัติเหตุอุบัติภัยอาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย ตัวชี้วัด - งานการถ่ายโอนภารกิจ - จำนวนผู้ติดยาเสพติดในชุมชนลดลง - จำนวนงบประมาณสนับสนุนการอยู่เวรยามในชุมชน ../add_file/1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมาย - เพื่อให้การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและรวดเร็ว - เพื่อให้บริการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ เป็นไปอย่างทั่วถึง แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเครือข่าย เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ตำบลกับตำบลให้สัญจรได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา รางระบายน้ำ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน - ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะ - ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร - บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า ตัวชี้วัด - จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ - จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน - จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน - จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป้าหมาย - มีศูนย์รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ตำบล อย่างน้อย 1 แห่งภายในปี 2552 - เพิ่มครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว แทนปุ๋ยเคมี - มีกลุ่มอาชีพอย่างน้อยหมู่บ้านละ 2 กลุ่ม - แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - มีความสามารถและทักษะทางการพัฒนาฝีมือ เพิ่มมูลค่าของสินค้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร - พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความรู้และทักษะฝีมือในการผลิต แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ - ส่งเสริมส่งเสริมการเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ตัวชี้วัด - ประชาชนมีงานทำอยู่ในถิ่นภูมิลำเนา - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น - ลดภาวการณ์ว่างงาน - จำนวนบุคลากรมีทักษะในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ - จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพ - จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมาย - ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย - ประชาชนมีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม - อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมสำคัญทางศาสนา - นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนในชุมชน แนวทางการพัฒนา - การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น - การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา - การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย - การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน - การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ ตัวชี้วัด - จำนวนกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาในตำบล - การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน - อนุรักษ์วัฒนธรรมส่งเสริมการจัดประเพณีต่างๆ และวันสำคัญทางศาสนา - ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการได้รับสวัสดิการ อย่างน้อยปีละ 2 คนต่อหมู่บ้าน 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย - เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน แนวทางการพัฒนา - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม - บริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย ตัวชี้วัด - จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จำนวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ - จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป้าหมาย - เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งประชาคมหมู่บ้าน ตำบลในด้านการเมืองและการบริหาร - เสริมสร้างด้านข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ - เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร - ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา - ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล - การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ตัวชี้วัด - จำนวนผู้มีส่วนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม - จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย - เพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบและเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน - เพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - เพื่อรองรับการถ่ายโอนการศึกษา แนวทางการพัฒนา - การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา - ส่งเสริมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน - ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอุบัติเหตุอุบัติภัยอาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย ตัวชี้วัด - งานการถ่ายโอนภารกิจ - จำนวนผู้ติดยาเสพติดในชุมชนลดลง - จำนวนงบประมาณสนับสนุนการอยู่เวรยามในชุมชน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1.1 งานบริหารทั่วไป - งานสารบรรณ - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล - งานตรวจสอบภายใน 1.2 งานนโยบายและแผน - งานนโยบายและแผน - งานวิชาการ - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ - งานงบประมาณ 1.3 งานกฎหมายและคดี - งานกฎหมายและคดี - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์ - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานอำนวยการ - งานป้องกัน - งานฟื้นฟู 1.5 งานกิจการสภา อบต. - งานระเบียบข้อบังคับประชุม - งานการประชุม - งานอำนวยการและประสานงาน 1.6 งานสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชน - งานสังคมสงเคราะห์ - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.1 งานบริหารทั่วไป - งานสารบรรณ - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล - งานตรวจสอบภายใน 1.2 งานนโยบายและแผน - งานนโยบายและแผน - งานวิชาการ - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ - งานงบประมาณ 1.3 งานกฎหมายและคดี - งานกฎหมายและคดี - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์ - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานอำนวยการ - งานป้องกัน - งานฟื้นฟู 1.5 งานกิจการสภา อบต. - งานระเบียบข้อบังคับประชุม - งานการประชุม - งานอำนวยการและประสานงาน 1.6 งานสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชน - งานสังคมสงเคราะห์ - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี ../add_file/ 1.1 งานบริหารทั่วไป - งานสารบรรณ - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล - งานตรวจสอบภายใน 1.2 งานนโยบายและแผน - งานนโยบายและแผน - งานวิชาการ - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ - งานงบประมาณ 1.3 งานกฎหมายและคดี - งานกฎหมายและคดี - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์ - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานอำนวยการ - งานป้องกัน - งานฟื้นฟู 1.5 งานกิจการสภา อบต. - งานระเบียบข้อบังคับประชุม - งานการประชุม - งานอำนวยการและประสานงาน 1.6 งานสวัสดิการและงานพัฒนาชุมชน - งานสังคมสงเคราะห์ - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี
ชื่อไฟล์ : 2.1 งานการเงิน - งานการเงิน - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน 2.2 งานบัญชี - งานการบัญชี - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานแสดงฐานะทางการเงิน 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2.1 งานการเงิน - งานการเงิน - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน 2.2 งานบัญชี - งานการบัญชี - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานแสดงฐานะทางการเงิน 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ ../add_file/ 2.1 งานการเงิน - งานการเงิน - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน 2.2 งานบัญชี - งานการบัญชี - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานแสดงฐานะทางการเงิน 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
ชื่อไฟล์ : 3.1 งานก่อสร้าง - งานก่อสร้างและบูรณะถนน - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ - งานข้อมูลก่อสร้าง 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร - งานออกแบบและบริการข้อมูล 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค - งานประสานกิจการประปา - งานไฟฟ้าสาธารณะ - งานระบายน้ำ 3.4 งานผังเมือง - งานสำรวจและแผนที่ - งานวางผังพัฒนาเมือง - งานควบคุมทางผังเมือง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3.1 งานก่อสร้าง - งานก่อสร้างและบูรณะถนน - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ - งานข้อมูลก่อสร้าง 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร - งานออกแบบและบริการข้อมูล 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค - งานประสานกิจการประปา - งานไฟฟ้าสาธารณะ - งานระบายน้ำ 3.4 งานผังเมือง - งานสำรวจและแผนที่ - งานวางผังพัฒนาเมือง - งานควบคุมทางผังเมือง ../add_file/3.1 งานก่อสร้าง - งานก่อสร้างและบูรณะถนน - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ - งานข้อมูลก่อสร้าง 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร - งานออกแบบและบริการข้อมูล 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค - งานประสานกิจการประปา - งานไฟฟ้าสาธารณะ - งานระบายน้ำ 3.4 งานผังเมือง - งานสำรวจและแผนที่ - งานวางผังพัฒนาเมือง - งานควบคุมทางผังเมือง
ชื่อไฟล์ : 4.1 ฝ่ายส่งเสริมกิจการโรงเรียน - งานข้อมูล - งานประสานกิจกรรม - งานส่งเสริมการศึกษา - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.2 ฝ่ายบริหารงานการศึกษา - งานบริหารวิชาการ - งานนิเทศการศึกษา 4.3 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - งานกิจการศาสนา - งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม - งานกิจการเด็กและเยาวชน - งานกีฬาและนันทนาการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 4.1 ฝ่ายส่งเสริมกิจการโรงเรียน - งานข้อมูล - งานประสานกิจกรรม - งานส่งเสริมการศึกษา - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.2 ฝ่ายบริหารงานการศึกษา - งานบริหารวิชาการ - งานนิเทศการศึกษา 4.3 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - งานกิจการศาสนา - งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม - งานกิจการเด็กและเยาวชน - งานกีฬาและนันทนาการ ../add_file/4.1 ฝ่ายส่งเสริมกิจการโรงเรียน - งานข้อมูล - งานประสานกิจกรรม - งานส่งเสริมการศึกษา - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.2 ฝ่ายบริหารงานการศึกษา - งานบริหารวิชาการ - งานนิเทศการศึกษา 4.3 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - งานกิจการศาสนา - งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม - งานกิจการเด็กและเยาวชน - งานกีฬาและนันทนาการ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ที่อยู่ : 113 หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 045-525876 โทรสาร : 045-525876 E-mail : tumbonlue@gmail.com เว็บไซต์ : https://www.tumbonlue.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ที่อยู่ : 113 หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 045-525876 โทรสาร : 045-525876 E-mail : tumbonlue@gmail.com เว็บไซต์ : https://www.tumbonlue.go.th/ ../add_file/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ที่อยู่ : 113 หมู่ที่ 7 ถนนพนา - สว่างใต้ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 045-525876 โทรสาร : 045-525876 E-mail : tumbonlue@gmail.com เว็บไซต์ : https://www.tumbonlue.go.th/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD-100906528604773 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD-100906528604773 ../add_file/https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD-100906528604773
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๔ ../add_file/รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ../add_file/ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๕ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาแผนฯ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาแผนฯ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ../add_file/แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาแผนฯ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ) ครั้งที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ) ครั้งที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ../add_file/ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ) ครั้งที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ) ครั้งที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ) ครั้งที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ../add_file/ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ) ครั้งที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ../add_file/แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : นโยบาย กลยุทธ์การบริการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบาย กลยุทธ์การบริการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ../add_file/นโยบาย กลยุทธ์การบริการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 11) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 11) ../add_file/ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 11)
ชื่อไฟล์ : ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 12) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 12) ../add_file/ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 12)
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 ../add_file/รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : ผมขอหนังสือรับรองเขตพื้นที่ ที่ไม่จัดอยู่ในเขตพื้นที่หวงห้ามใดๆของทางราชการ หน่อยครับ (ผมจะนำไปเป็นเอกสารประกอบการขอไฟฟ้าเข้าส่วนการเกษตร) 1.ไม่แน่ใจว่าต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างครับ 2.ระยะเวลาออกเอกสารกี่วันครับ 3.ถ้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถขอผ่านทาง Online ได้หรือเปล่าครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผมขอหนังสือรับรองเขตพื้นที่ ที่ไม่จัดอยู่ในเขตพื้นที่หวงห้ามใดๆของทางราชการ หน่อยครับ (ผมจะนำไปเป็นเอกสารประกอบการขอไฟฟ้าเข้าส่วนการเกษตร) 1.ไม่แน่ใจว่าต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างครับ 2.ระยะเวลาออกเอกสารกี่วันครับ 3.ถ้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถขอผ่านทาง Online ได้หรือเปล่าครับ ../add_file/ผมขอหนังสือรับรองเขตพื้นที่ ที่ไม่จัดอยู่ในเขตพื้นที่หวงห้ามใดๆของทางราชการ หน่อยครับ (ผมจะนำไปเป็นเอกสารประกอบการขอไฟฟ้าเข้าส่วนการเกษตร) 1.ไม่แน่ใจว่าต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างครับ 2.ระยะเวลาออกเอกสารกี่วันครับ 3.ถ้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถขอผ่านทาง Online ได้หรือเปล่าครับ
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ../add_file/มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา ../add_file/คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมกับรายงานผลการครวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมกับรายงานผลการครวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมกับรายงานผลการครวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ../add_file/ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ชื่อไฟล์ : บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยวความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยวความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ../add_file/บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยวความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ../add_file/ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ../add_file/แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ../add_file/ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2565 ../add_file/แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก ../add_file/มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก
ชื่อไฟล์ : มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ ../add_file/มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทาง ../add_file/มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทาง
ชื่อไฟล์ : มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า ../add_file/มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า
ชื่อไฟล์ : หน่วยงานที่ให็บริการ : งานจัเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ กระทรวงมหาดไทย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน่วยงานที่ให็บริการ : งานจัเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ กระทรวงมหาดไทย ../add_file/หน่วยงานที่ให็บริการ : งานจัเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ กระทรวงมหาดไทย
ชื่อไฟล์ : หน่วยงานที่ให็บริการ : ส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน่วยงานที่ให็บริการ : ส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ../add_file/หน่วยงานที่ให็บริการ : ส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : หน่วยงานที่ให็บริการ : ส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน่วยงานที่ให็บริการ : ส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ../add_file/หน่วยงานที่ให็บริการ : ส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : หน่วยงานที่ให็บริการ : งานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ กระทรวงมหาดไทย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน่วยงานที่ให็บริการ : งานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ กระทรวงมหาดไทย ../add_file/หน่วยงานที่ให็บริการ : งานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ กระทรวงมหาดไทย
ชื่อไฟล์ : หน่วยงานที่ให็บริการ : งานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ กระทรวงมหาดไทย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน่วยงานที่ให็บริการ : งานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ กระทรวงมหาดไทย ../add_file/หน่วยงานที่ให็บริการ : งานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ กระทรวงมหาดไทย
ชื่อไฟล์ : หน่วยงานที่ให้บริการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน่วยงานที่ให้บริการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ../add_file/หน่วยงานที่ให้บริการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : หน่วยงานที่ให้บริการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน่วยงานที่ให้บริการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ../add_file/หน่วยงานที่ให้บริการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : หน่วยงานที่ให้บริการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน่วยงานที่ให้บริการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ../add_file/หน่วยงานที่ให้บริการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : หน่วยงานที่ให้บริการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน่วยงานที่ให้บริการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ../add_file/หน่วยงานที่ให้บริการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : หน่วยงานที่ให้บริการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน่วยงานที่ให้บริการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ../add_file/หน่วยงานที่ให้บริการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : หน่วยงานที่ให้บริการ : งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน่วยงานที่ให้บริการ : งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ../add_file/หน่วยงานที่ให้บริการ : งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564 ../add_file/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กิจกรรม การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรม การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ../add_file/กิจกรรม การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลือ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลือ นายโสมพงษ์ วันดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เป็นประธานที่ประชุม ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประธานสภาท้องถิ่น ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลภายนอก ได้แก่ กำนันผู้ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ผู้แทนบ้าน ประชาคมหมู่บ้าน เป็นกรรมการ โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือในการกำหนดประเด็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งกรอบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาตำบลและหมู่บ้านและเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลือ นายโสมพงษ์ วันดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เป็นประธานที่ประชุม ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประธานสภาท้องถิ่น ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลภายนอก ได้แก่ กำนันผู้ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ผู้แทนบ้าน ประชาคมหมู่บ้าน เป็นกรรมการ โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือในการกำหนดประเด็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งกรอบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาตำบลและหมู่บ้านและเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ../add_file/ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลือ นายโสมพงษ์ วันดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เป็นประธานที่ประชุม ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประธานสภาท้องถิ่น ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลภายนอก ได้แก่ กำนันผู้ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ผู้แทนบ้าน ประชาคมหมู่บ้าน เป็นกรรมการ โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือในการกำหนดประเด็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งกรอบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาตำบลและหมู่บ้านและเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ../add_file/ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิ๔ุนายน 2565 สแกน QR code file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิ๔ุนายน 2565 สแกน QR code ../add_file/ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิ๔ุนายน 2565 สแกน QR code
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ หัวข้อ ๑.๑๒ - แจ้งผลการดำเนินงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ หัวข้อ ๑.๑๒ - แจ้งผลการดำเนินงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ../add_file/เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ หัวข้อ ๑.๑๒ - แจ้งผลการดำเนินงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ../add_file/รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ../add_file/ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ../add_file/ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ชื่อไฟล์ : ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ../add_file/ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ../add_file/แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ../add_file/กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ../add_file/เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี ../add_file/ i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ../add_file/ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ รับสมัครประกวดร้องเพลงและประกวดเดินแบบชึดรีไซร์เคิล โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ รับสมัครประกวดร้องเพลงและประกวดเดินแบบชึดรีไซร์เคิล โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ รับสมัครประกวดร้องเพลงและประกวดเดินแบบชึดรีไซร์เคิล โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย ../add_file/ i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำ หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านเกษมสุข หมู่ที่ 9 ตำบลลือ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำ หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านเกษมสุข หมู่ที่ 9 ตำบลลือ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำ หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านเกษมสุข หมู่ที่ 9 ตำบลลือ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ../add_file/รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ../add_file/ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/